Služby

 Službyčas
Pílenie palivového dreva1 h
Pílenie stromov 
Orezávanie stromov s použitím plošiny 
Štiepkovanie1 h
Doprava – traktor1 h
Nakládka dreva1 h
Kosenie bubn. kosačkou1 h
Mulčovanie1 h
Ručné kosenie – krovinorez1 h
Strojové čistenie plôch1 h
Čistenie plôch s vysokovýkonným vysávačom1 h
Odvoz rôzneho materiálu – mercedesom, traktorom 
Ručné čistenie plôch1 h
Odhŕňanie snehu traktorom s odhŕňačom1 h
Odhŕňanie snehu s UNC1 h
Posyp: 
Drť 
Soľ 

Informácie o odpadoch

Zberné miesto je zriadené na účely legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu.

Občan (fyzická osoba) s trvalým pobytom vo Svätom Jure sa preukáže občianskym preukazom.

Bezodplatne Vám odoberieme objemový odpad ako napríklad: rozobratý nábytok, koberce, podlahovú krytinu, drevný odpad, vytriedené plasty, papier, sklo, čistý polystyrén, BIO odpad, napríklad: konáre, pokosenú trávu, orezanú révu…

Za poplatok 0,050 € / kg sem môžete uložiť aj drobný stavebný odpad.