Činnosť

Svätojurské mestské lesy obhospodaruje I. Svätojurská, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je Mesto Svätý Jur. Vznikla v roku 1993 a odvtedy úspešne plní úlohy pri ochrane a zveľaďovaní lesa. Rozloha mestských lesov je 1300 ha, z toho sú produktívne lesy vo výmere 810 ha. V malokarpatskej oblasti sa nachádza prírodná rezervácia Jurské jazero a Chránené vtáčie územie. K mestským lesom patrí i prírodná rezervácia Šúr a Panonský háj.

Hlavným cielom I.Svätojurskej, a.s. naďalej ostáva obhospodárovanie lesov. Spoločnosť spravuje okrem lesného majetku Mesta Svätý Jur aj Urbársky majetok Pozemkového spoločenstva Vajnory o výmere 150 ha a Pozemkového spoločenstva Rača o výmere 150 ha.

V roku 2008 dokázala spoločnosť vybudovať manipulačno – expedičný sklad. V ňom je uložená aj všetka technika, ktorú spoločnosť na základe dobrých výsledkov mohla nakúpiť – traktory, zhŕňače, posýpače, zametacie zariadenia, terénne automobily, kálače, vývozná súprava a p. V roku 2009 k nemu pribudla administratívna budova. Slávnostné uvedenie do prevádzky bolo uskutočnené 24.2.2010.

Popri hlavnej činnosti vykonáva spoločnosť aj inú obchodnú aktivitu a to hlavne – zimná údržba komunikácií, výruby náletových drevín, orezávanie stromov, kosenie, mulčovanie, čistenie plôch pod elektrovodmi, kálanie a výroba palivového dreva. Od roku 2016 spoločnosť prevádzkuje zberné miesto na zber odpadov pre potreby obyvateľov Svätého Jura. Taktiež spravuje areál bývalého PD Svätý Jur na účel prenájmu parkovacích miest. Od januára 2019 po kompletnej rekonštrukcii horárne prevádzkuje I. Svätojurská, a.s. Penzión * Horáreň Biely kríž – www.horarenbielykriz.sk s kapacitou 15 lôžok. Penzión sa nachádza na hrebeni Malých Karpát v prekrásnom prostredí na križovatkách turistických a cyklistických ciest len 6 km od Bratislavy.