Certifikácia

I. Svätojurská a.s. úspešne zakončila proces certifikácie lesov, ktoré obhospodaruje. Dňa 13.5. 2020 nám bol vydaný certifikát č. SGS-FM/COC-011969. FSC® (FSC-C157068) je celosvetovo uznávaný certifikát, ktorý zaručuje trvalú udržateľnosť krehkých lesných ekosystémov.

Čo je FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) je nezávislá medzinárodná mimovládna organizácia,  ktorá podporuje sociálne prospešné, environmentálne vhodné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. FSC vytvára priestor pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním na diskusiu a riešenie problémov obhospodarovania lesov vo svete. Organizácia FSC bola založená v roku 1993 a vo svete pôsobí prostredníctvom siete národných iniciatív a regionálnych zastúpení.

www.fsc.org

FSC vytvorila medzinárodný systém certifikácie lesov vo svete, ktorý umožňuje identifikovať a verifikovať zodpovedné obhospodarovanie lesov, ktoré vyvážene rešpektuje environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky. Požiadavky sú definované v FSC štandarde obhospodarovania lesov založenom na 10 princípoch a 56 kritériách. Platnosť a pravosť FSC certifikátov si môžete overiť v https://info.fsc.org/.

Certifikácia obhospodarovania lesov

Certifikácia obhospodarovania lesov je proces pri ktorom nezávislá a akreditovaná organizácia hodnotí, či hospodárenie v lesoch spĺňa požiadavky definované v FSC štandarde obhospodarovania lesov. FSC certifikát dáva záruku, že v danom lese sa uplatňuje zodpovedné obhospodarovanie lesov, rovnocenne zohľadňované environmentálne, sociálne a ekonomické záujmy.

Označovanie produktov

FSC značka na produktoch poskytuje pre spotrebiteľa záruku, že produkt bol vyrobený z drevnej suroviny, ktorá pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.  Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.