Administratívna budova
1. Svätojurská, a.s. vznikla v júni 1993 ako spoločnosť s jediným akcionárom – mestom Svätý Jur. Vo Valnom zhromaždení zastupujú mesto poslanci mestského zastupiteľstva.

Spoločnosť neustále zveľaďuje majetok mesta.

I. Svätojurská, a.s. - HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v júni 1993 ako spoločnosť s jediným akcionárom – mestom Svätý Jur. Vo Valnom zhromaždení zastupujú mesto poslanci mestského zastupiteľstva.

V prvom roku svojho pôsobenia mala spoločnosť 6 divízií:

  • svätojurské lesy
  • spracovanie dreva
  • ekonomická činnosť
  • realitná činnosť
  • módna agentúra
  • agroturistika

Z uvedených divízií pracovali v skutočnosti iba tri:

  • svätojurské lesy
  • realitná činnosť
  • agroturistika

Z týchto bola zisková iba prvá divízia: Svätojurské lesy. Preto predstavenstvo v roku 1994 rozhodlo neproduktívne divízie zrušiť.

Od roku 1996 dosahuje spoločnosť v hospodárení dobré výsledky. Od roku 1997 sa rozšírila jej činnosť o knižničné služby a zemné práce a od augusta 1998 o správcovstvo bytového fondu mesta.

I. Svätojurská, akciová spoločnosť musela prejsť chorobami rastu a vyrásť z detských plienok ako napokon väčšina malých firiem, ktoré vznikli po roku 1990. Aj ona sa musela boriť s nedostatkom základného kapitálu a častejšie s nedostatkom kapitálu zákazníckych firiem, legislatívnymi dierami a nesolventnosťou partnerov a odberateľov. A musela sa boriť aj s prírodou. S veľkou kalamitou, ktorá postihla tento región v rokoch 1996 – 97 sa dokázala vysporiadať veľmi rýchlo. S kalamitou roku 2010 sa bude boriť niekoľko rokov. Po počiatočných problémoch v rokoch 1993 až 1995 sa spoločnosť neustále vyvíja.

Počas vývoja spoločnosti sa mení aj predmet podnikania. Niektoré neziskové aktivity ako bolo spomenuté boli zrušené a miesto nich sa spoločnosť začala venovať inej činnosti, ktorá jej prináša ekonomický efekt.

Novým aktivitám zodpovedá i technické vybavenie. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vybudovať i zodpovedajúce zázemie pre uvedené činnosti ako i pre ďalší rozvoj spoločnosti. Z dobrých výsledkov, ktoré akciová spoločnosť dosiahla v posledných rokoch ten priestor vznikol. Treba si uvedomiť, že jediným akcionárom spoločnosti je Mesto Svätý Jur a teda spoločnosť zveľaďuje neustále majetok mesta.