Svätojurské mestské lesy obhospodaruje I.Svätojurská, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je Mesto Svätý Jur. Vznikla v roku 1993 a odvtedy úspešne plní úlohy pri ochrane a zveľaďovaní lesa. Rozloha mestských lesov je 1212,14 ha, z toho sú produktívne lesy vo výmere 810,97 ha. V malokarpatskej oblasti sa nachádza prírodná rezervácia Jazierko a chránené vtáčie územia, kde hniezdia vtáky celoeurópskeho významu. K mestským lesom patrí i prírodná rezervácia Šúr.

V roku 2008 dokázala spoločnosť vybudovať v hodnote 94 400 € manipulačno – expedičný sklad. V ňom je uložená aj všetka technika, ktorú spoločnosť na základe dobrých výsledkov mohla nakúpiť – traktory, zhŕňače, posýpače, zametacie zariadenia, terénne automobily a p. V roku 2009 k nemu pribudla administratívna budova v celkovej hodnote 230 000 €. Slávnostné uvedenie do prevádzky bolo uskutočnené 24.2.2010.

Plány pre zveľadenie majetku mesta samozrejme nekončia. Predstavenstvo I.Svätojurskej, a.s. už plánuje ďalšie aktivity, ktoré pomôžu Svätému Juru. Ide o zriadenie zberného dvora tuhého komunálneho odpadu a separácie odpadu, ako aj nakladanie s nebezpečným odpadom. Ak sa táto myšlienka naplní, pomôže to aj obyvateľom mesta tým, že poplatky za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu už nebudú rásť, ale pravdepodobne výrazne poklesnú.

Základom činnosti a najväčším zdrojom ziskov I.Svätojurskej, a.s. sú lesy. Firma, ktorá obhospodaruje lesy nie je na rýchle zbohatnutie, kapitál vytvára pomaly, ale sústavne. Takto, možno na vkus mnohých pomaly, zarába i I.Svätojurská, a.s. pre svojho jediného akcionára, pre mesto. Budúcnosť, a sme presvedčení, že úspešnú, má stále pred sebou.