Služby čas
Pílenie palivového dreva 1 h
Pílenie stromov
Orezávanie stromov s použitím plošiny
Štiepkovanie 1 h
Doprava – traktor 1 h
Nakládka dreva 1 h
Kosenie bubn. kosačkou 1 h
Mulčovanie 1 h
Ručné kosenie – krovinorez 1 h
Strojové čistenie plôch 1 h
Čistenie plôch s vysokovýkonným vysávačom 1 h
Odvoz rôzneho materiálu – mercedesom, traktorom
Ručné čistenie plôch 1 h
Odhŕňanie snehu traktorom s odhŕňačom 1 h
Odhŕňanie snehu s UNC 1 h
Posyp :
Drť
Soľ

Informácie o odpadoch

Zberné miesto je zriadené na účely legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu.

Občan (fyzická osoba) s trvalým pobytom vo Svätom Jure sa preukáže občianskym preukazom.

Bezodplatne Vám odoberieme objemový odpad ako napríklad: rozobratý nábytok, koberce, podlahovú krytinu, drevný odpad, vytriedené plasty, papier, sklo, čistý polystyrén, BIO odpad, napríklad: konáre, pokosenú trávu, orezanú révu…

Za poplatok 0,015 € / kg sem môžete uložiť aj drobný stavebný odpad.